THÔNG TIN CHUNG VISAFE

Sản phẩm đầu tư đảm bảo vốn là sản phẩm dành cho những nhà đầu tư dài hạn mong muốn có được lợi nhuận đầu tư cao nhưng cũng mong muốn được đảm bảo an toàn vốn trong trường hợp thị trường không thuận lợi. Nắm được nhu cầu này từ phía nhà đầu tư chúng tôi có sản phẩm đầu tư đảm bảo an toàn vốn. VIF cam kết lợi nhuận cao cho nhà đầu tư (trên 15%). Tuy nhiên trong trường hợp xảy ra thua lỗ thì nhà đầu tư vẫn nhận được 100% tiền gốc và tiền lãi 5%/năm. 

  • Số tiền đầu tư linh hoạt từ 50 triệu VNĐ
  • Tăng trưởng vượt trội kỳ vọng từ 15%/năm – 30%/năm
  • Tận dụng sức mạnh từ lãi kép lợi nhuận tái đầu tư
  • Linh hoạt rút tiền
  • Tối đa hóa lợi nhuận
  • Đảm bảo an toàn vốn trường hợp xấu nhất vẫn nhận tiền lãi 5%/năm.

PHÂN CHIA LỢI NHUẬN

Bảng phân chia lợi nhuận
Sản phẩm Thời gian Lợi nhuận nhà đầu tư thực nhận
VISAFE Trên 12 tháng 65% tiền lãi
Dưới 12 tháng 35 % tiền lãi

VÍ DỤ

Nhà đầu tư A góp 50 triệu đồng đầu tư. Giả sử hiệu quả đầu tư của khoản đầu tư lần lượt là 20%/năm và 25%/năm, lợi nhuận hằng năm được tái đầu tư.

Bảng dưới đây mô tả tiền thực nhận của nhà đầu tư A sau 6 năm

Năm Tiền vốn Tăng trưởng 20% Tăng trưởng 25%
1 50,000,000.00 56,500,000.00 58,125,000.00
2 63,845,000.00 67,570,312.50
3 72,144,850.00 78,550,488.28
4 81,523,680.50 91,314,942.63
5 92,121,758.96 106,153,620.80
6 104,097,587.63 123,403,584.18
Thực nhận sau 6 năm 104,097,587.63 123,403,584.18

QUY TRÌNH GIAO DỊCH CCQ

B1: Điền vào thông tin đăng ký trên web để nhân viên VIF liên hệ tư vấn

B2: Sau khi nhận được đầy đủ tư vấn, nhà đầu tư tải về mẫu hợp đồng tương ứng với sản phẩm tương ứng, in và điền đầy đủ thông tin đăng ký.

B3: Nhà đầu tư ký tên và gửi hợp đồng về cho công ty theo hướng dẫn của nhân viên tư vấn

B4. Sau khi nhận được tài khoản do công ty cung cấp, nhà đầu tư có thể chuyển tiền vào cho quỹ theo cú pháp sau:

          [Ho và tên]  [Số tài khoản] VIFAST  ( với sản phẩm đầu tư linh hoạt)
          [Họ và tên] [Số tài khoản] VISAFE (với sản phẩm đầu tư đảm bảo)

B5. Chụp lại ảnh thông tin chuyển tiền gửi lại cho chuyên viên tư vấn hoặc email: vifvietnamjsv@gmail.com

THÔNG TIN CHUYỂN TIỀN
Tên Ngân Hàng Techcombank Chi nhánh Hoàng Quốc Việt
Số tài khoản 19028361317011
Số Thẻ 9704078827529989
Tên chủ tài khoản Bùi Xuân Hiếu