THÔNG TIN CHUNG VIFAST

Sản phẩm đầu tư linh hoạt được xây dựng dựa trên nhu cầu đầu tư linh hoạt vốn từ nhà đầu tư. Đặc điểm của sản phẩm này là nhà đầu tư có thể bắt đầu đầu tư với số tiền nhỏ từ 2 triệu VNĐ trở lên và có thể linh hoạt thêm vốn vào bất kỳ thời điểm nào có tiền nhàn rỗi.

  • Số tiền đầu tư linh hoạt từ 2 triệu VNĐ
  • Tăng trưởng vượt trội kỳ vọng 15%/năm – 30%/năm
  • Tận dụng sức mạnh từ lãi kép lợi nhuận tái đầu tư
  • Linh hoạt rút tiền
  • Tối đa hóa lợi nhuận

PHÂN CHIA LỢI NHUẬN

Lợi nhuận bên B thực nhận
Sản phẩm Thời gian Lợi nhuận thực nhận
VIFAST Trên 12 tháng 70% tiền lãi
Dưới 12 tháng 30 % tiền lãi

 

VÍ DỤ

Nhà đầu tư A góp 10 triệu đồng đầu tư. Giả sử hiệu quả đầu tư của khoản đầu tư lần lượt là 20%/năm và 25%/năm, lợi nhuận hằng năm được tái đầu tư. Bảng dưới đây mô tả tiền thực nhận của nhà đầu tư A sau 6 năm

Năm Tiền Vốn Tăng trưởng 20% Tăng trưởng 25%
1 10,000,000.00 11,400,000.00 11,750,000.00
2   12,996,000.00 13,806,250.00
3   14,815,440.00 16,222,343.75
4   16,889,601.60 19,061,253.91
5   19,254,145.82 22,396,973.34
6   21,949,726.24 26,316,443.67
Thực nhận sau 6 năm 21,949,726.24 26,316,443.67

 

QUY TRÌNH GIAO DỊCH CCQ

B1: Điền vào thông tin đăng ký trên web để nhân viên VIF liên hệ tư vấn

B2: Sau khi nhận được đầy đủ tư vấn, nhà đầu tư tải về mẫu hợp đồng tương ứng với sản phẩm tương ứng, in và điền đầy đủ thông tin đăng ký.

B3: Nhà đầu tư ký tên và gửi hợp đồng về cho công ty theo hướng dẫn của nhân viên tư vấn

B4. Sau khi nhận được tài khoản do công ty cung cấp, nhà đầu tư có thể chuyển tiền vào cho quỹ theo cú pháp sau:

[Ho và tên]  [Số tài khoản] [Số tiền bằng số] VIFAST  ( với sản phẩm đầu tư linh hoạt)

[Họ và tên] [Số tài khoản] [Số tiền bằng số] VISAFE (với sản phẩm đầu tư đảm bảo)

B5. Chụp lại ảnh thông tin chuyển tiền gửi lại cho chuyên viên tư vấn hoặc email: vifvietnamjsv@gmail.com</span

THÔNG TIN CHUYỂN TIỀN
Tên Ngân Hàng Techcombank Chi nhánh Hoàng Quốc Việt
Số tài khoản 19028361317011  
Số Thẻ 9704078827529989  
Tên chủ tài khoản BÙI XUÂN HIẾU