Tham gia VIF có mất phí không?

Không. Chúng tôi không thu bất cứ một khoản phí nào khi tham gia quỹ VIF cũng như là phí duy trì tài khoản của quý khách.

Làm thế nào để tham gia đầu tư?

Quý khách có thể bấm vào nút “Đầu tư ngay” ở trên cùng bên phải của trang web, sau đó điền đầy đủ thông tin, hoặc liên hệ với hotline của VIF: 0824968999. Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách hàng sớm nhất có thể.

Tôi có 20 triệu, tôi muốn đầu tư nhưng chưa biết gì, vậy tôi phải bắt đầu từ đâu?

Hiện tại VIF chúng tôi cung cấp 02 gói đầu tư là VIFAST và VISAFE với lợi nhuận kỳ vọng 1 năm đạt từ 15-30%. Quý khách vui lòng tham khảo thông tin về hai gói đầu tư này tại đây hoặc tại đây

Hợp tác đầu tư cùng VIF có rủi ro không?

Thực tế, khi đầu tư vào bất kỳ hình thức nào: bảo hiểm nhân thọ, ngân hàng, hùn vốn kinh doanh hay đầu tư vào Quỹ đầu tư đều có những rủi ro tiềm tàng cả.  Tuy nhiên tùy thuộc vào khả năng tiếp cận, quản lý một cách chuyên nghiệp, hợp lý mà có thể hạn chế mức thấp nhất khả năng phát sinh các rủi ro đó. Ở VIF chúng tôi luôn ra quyết định đầu tư dựa trên quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng, xem xét nhiều khía cạnh trong quá trình phân tích doanh nghiệp. Đồng thời chiến lược quản trị rủi ro hiệu quả để giảm thiểu rủi ro nhất cho nhà đầu tư.

Các hình thức báo cáo của VIF?

Chúng tôi hiện có các hình thức báo cáo cho nhà đầu tư như sau:

  1. Báo cáo định kỳ bằng email cho nhà đầu tư.
  2. Báo cáo danh mục đầu tư trong tháng được đính kèm trên website của công ty: https://vifonline.com.vn/category/danh-muc-dau-tu/
  3. Mỗi nhà đầu tư sẽ được cấp một tài khoản để đăng nhập vào hệ thống của công ty để theo dõi khoản đầu tư của mình.

Cách tính giá trị tài sản ròng của VIF?

NAV = Tổng tài sản hiện tại của quỹ/ Tổng CCQ hiện tại

Trong  đó:

– CCQ là một đơn vị mang tính quy đổi thể hiện vốn góp của nhà đầu tư.  

– NAV (Net Asset Value) là giá của 1 CCQ do bên VIF phát hành thể hiện vốn góp của nhà đầu tư. CCQ là một đơn vị mang tính quy đổi

– Tổng tài sản hiện tại trong danh mục của VIF là tổng giá trị tất cả các chứng khoán đầu tư của VIF tại thời điểm tính NAV bao gồm cả tiền mặt và các tài sản có giá khác.

– Tổng CCQ hiện tại là tổng CCQ đang lưu hành.

Khi tôi muốn mua CCQ thì tôi làm thế nào?

  • Bên A thực hiện chốt NAV hàng ngày để làm giá tham chiếu mua/bán cho nhà đầu tư. Giá CCQ tham chiếu là giá CCQ của ngày hôm trước trừ trường hợp chủ nhật thì lấy giá CCQ của ngày thứ 6 gần nhất.
  • Nhà đầu tư cần thực hiện việc chuyển tiền trước 1 ngày so với ngày muốn giao dịch để đảm bảo việc giao dịch được diễn ra theo đúng kế hoạch.

Khi cần rút vốn thì tôi làm thế nào?

  • Nhà đầu tư rút vốn bằng cách bán lại CCQ cho VIF. VIF mua lại CCQ của nhà đầu tư với NAV tại thời điểm nhà đầu tư gửi yêu cầu rút vốn. 
  • Yêu cầu rút vốn của nhà đầu tư sẽ được xử lý trong vòng 7 ngày làm việc.
  • Các quy định liên quan đến việc rút vốn được quy định rõ trong hợp đồng hợp tác đầu tư giữa nhà đầu tư và VIF.