VIF Nhận Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Kinh Doanh 17/6/2019

VIF Nhận Được Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Kinh Doanh Thông báo: Ngày 17/06/2019, Công ty Cổ phần VIF Việt Nam đã chính thức nhận được giấy chứng nhận đăng ký doanh của  Sở Kế Hoạch Và Đầu Thành phố Hà Nội. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanhTải về