Những dự báo về kinh tế thế giới năm 2020

Những dự báo về kinh tế thế giới năm 2020 Châu Á sẽ trở thành động lực chính của tăng trưởng kinh tế toàn cầu, giá dầu thế giới có nguy cơ giảm, đồng tiền số phát triển… là dự báo của giới phân tích về nền kinh tế thế giới trong năm 2020. Theo […]