VIF Nhận Được Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Kinh Doanh

Thông báo: Ngày 17/06/2019, Công ty Cổ phần VIF Việt Nam đã chính thức nhận được giấy chứng nhận đăng ký doanh của  Sở Kế Hoạch Và Đầu Thành phố Hà Nội.